Rushtidsavgift, ekstra dieselavgift i bomringen og femti nye bomstasjoner er ikke nok. Nå planlegges enda en avgift for dieselbilistene i Oslo, melder NRK Østlandssendingen.

Helsefarlig luft

En ny utredning fra Oslo kommune og Statens vegvesen. viser at det er nødvendig med strenge restriksjoner på biltrafikken for å gjøre helsefarlig Oslo-luft god å puste i innen 2020.

Utredningen foreslår å gjøre hele Oslo til en såkalt lavutslippssone også for lette dieselbiler, altså personbiler, så fort som mulig. For å bevege seg inne i sonen, må dieselbilister betale en særskilt forurensningsavgift gjennom et oblatsystem.

Foreløpig er en slik avgiftssone kun på trappene for tunge kjøretøy.

– Jeg hadde 100.000 i p-bøter og ubetalte bompenger 

Nok er nok

NAF mener at de som må kjøre bil for å få hverdagslogistikken til å gå opp, og som ikke har råd til å bytte ut dieselbilen, blir rammet hardt nok med de endringene som allerede er på trappene.

Nå skal E6-trafikken fra Østfold sendes gjennom Romerike: – Redd køene blir enda verre 

Inger Elisabeth Sagedal

– Samtidig ser vi at folk omstiller seg, kjøper miljøvennlige biler og at personbiltrafikken går ned. La oss se på effekten av de tiltakene som allerede er vedtatt før man finner på nye ting, sier kommunikasjonssjef Inger Elisabeth Sagedal til NRK Østlandssendingen.

Det er ikke klart når en eventuell lavutslipssone for lette kjøretøy kan være aktuelt.