Sykehuset Innlandet har lagt ut en utførlig beskrivelse av hva som skjer med pasienter som blir henvist til sykehusbehandling på grunn av covid-19.

Det første som hender, er at du får noen spørsmål, som gjør at sykehuset kan vurdere om du må tas imot som mulig smittet pasient. Hvis du svarer ja på ett av disse spørsmålene, og utredningen eller behandlingen ikke kan vente, vil du bli testet for covid-19.

Helsepersonell iført smittevernutstyr vil føre en pensel ned i bakre svelgvegg og holde den der i cirka fem sekunder. Deretter blir den samme penselen ført forsiktig inn langs bunnen av nesehulen til den støter mot bakre del av nesen hvor den holdes i cirka fem sekunder. Testen kan være litt ubehagelig, og tilstanden din avgjør hvor du skal være mens du venter på resultatet av testen.

Sykehuset Innlandet opplyser at de fleste pasienter ikke trenger sykehusinnleggelse dersom de har mulighet for godt tilsyn og oppfølging der de er. Graden av tungpust er det mest kritiske i vurderingen av om det er behov for å innlegges på sykehus.

I isolat

Pasienter som har testet positivt på covid-19, og som trenger sykehusinnleggelse, blir lagt inn på isolat på sengepost. Flere pasienter med påvist covid-19 kan ved behov isoleres på samme rom, såkalt kohortisolering.

Det er som hovedregel kun helsepersonell som er direkte involvert i pasientbehandlingen, som skal ha adgang til pasientrommet.

Aktuelle undersøkelser i forbindelse med covid-19 er blodprøver, røntgen av lungene og EKG.

Det er foreløpig ingen etablert behandling som virker på selve koronaviruset, men vaksine gir god beskyttelse mot sykdom dersom du er fullvaksinert. Hensikten med vaksinasjon mot koronavirus er å forebygge sykdom eller å gjøre sykdomsforløpet mildere. Vaksinasjon gir vanligvis ingen eller milde bivirkninger.

Den generelle behandlingen består i febernedsettende, oksygentilførsel, og intravenøs væskebehandling etter behov. Pasienter med lavt surstoffnivå i blodet kan ha nytte av immundempende behandling med et kortisonpreparat. De fleste pasienter vil også få behandling som skal redusere risikoen for blodpropp.

Bruk av respirator

Bruk av pustemaskin (respirator) er aktuelt hos kritisk syke på intensivavdelingen. I forbindelse med covid-19 gjelder det pasienter, som utvikler alvorlig lungesviktsyndrom (ARDS).

En respirator er en maskin som puster for pasienten. De vanligste respiratorene blåser luft inn i lungene, enten med en forhåndsbestemt frekvens (kontrollert ventilasjon) eller bare når pasienten selv prøver å puste inn (assistert ventilasjon). Etter hver innblåsing er det en utåndingsperiode, slik at lungene kan tømme seg.

Før du kan bli skrevet ut fra sykehus må du være i bedret allmenntilstand og ikke lenger ha behov for oksygentilskudd. Du må være isolert i minst 10 dager, noen ganger lenger, fra du ble syk, og ha vært feberfri og i bedring i minst 48 timer før isolering kan oppheves.

Legen din vil informere deg om hva som gjelder for deg før du blir skrevet ut. Det er vanlig at det kan gå noen uker til måneder før du føler deg helt frisk etter covid-19. For noen kan det være aktuelt med rehabilitering.