Dette skaper bekymring: – Vi er svært urolige

58 prosent av bilistene i tidligere Hedmark og 57 prosent i tidligere Oppland, har opplevd at mobilen har tatt oppmerksomheten bort fra veien. Mange har kommet over i feil kjørebane eller vært utenfor kjørebanen.