Nettavisen skrev nylig om at vi kan stå overfor en kommende vedkrise.

Historiske høye priser på strøm fører til rekordinnkjøp av ved, og mange vedprodusenter klarer ikke å møte den enorme etterspørselen. Mange tyr derfor til rimelige vedbriketter fra matbutikken. Men det kan bli en kostbar affære.

Kan miste garantien på ildstedet

Pål Lund jobber som avdelingsleder ved teknisk support i Norpeis, Norges største leverandør av ildsteder. Da Nettavisen ringer for å høre om hva han mener om å fyre med vedbriketter, sier han at han nesten ikke vet hvor han skal starte. Han omtaler dem som «de fæle vedkubbene.»

– Ser jeg folk kjøpe det på butikken, går jeg bort og prøver å forklare hva det kan gjøre med ildstedet deres, sier Lund.

Han viser blant annet til flere tilfeller der peiskubber innsatt med parafin har rent ned i trekkmekanismen på ovnen. Resultatet har vært at ildstedet har blitt ødelagt.

Les hvordan produsenten av vedbriketter og dagligvarekjedene svarer på kritikken lenger ned i saken.

I blant annet dagligvare- og byggvarebutikker finnes det ulike type briketter. Coops dagligvare- og byggvarebutikker selger blant annet vedbriketter av sammenpresset sagspon, som er svanemerket. Disse inneholder ikke parafin. I tillegg selges peiskubber, som kan bestå av både spon og parafin. Hos Kiwi og Meny får du peiskubber innsatt med parafin. Også nettbutikken oda.com selger peiskubber.

– I et ildsted skal du kun fyre med ren ved, bruker du noe annet kan du miste garantien på ildstedet, det står i alle anvisninger på ovnene vi selger. Det er mange i Norge som skader ildstedet sitt ved å bruke disse produktene, sier han.

Norpeis skriver følgende i sine brukermanualer:

«Vi anbefaler ikke bruk av fyringsbriketter/kompaktved i våre brennkamre, da disse produktene kan utvikle vesentlig høyere temperatur enn brennkammeret tåler. Fyringsbriketter/kompaktved anvendes på eget ansvar og kan føre til at garantien bortfaller

Les også:

Fortviler over tomt lager: – Måtte stenge vedutsalget

Briketter kan gi for høy temperatur i peisovnen

Lund forklarer at både vedbrikettene og peiskubbene kan gi for høy temperatur i brennkammeret, som kan føre til overoppheting.

– Mange av brikettene enten det er ren spon, eller andre typer kan være tilsatt parafin, som vil bidra til mye høyere temperaturer enn normal vedfyring gir. Steinen i innsatsen kan sprekke, og du får alt opp i pipa, sier Lund.

Han understreker at du heller aldri skal fyre med papir, melkekartonger eller avispapir. Det kan føre til utvikling av saltsyre og tungmetaller som er skadelige for både miljøet, deg og ildstedet. Saltsyren kan også angripe stålet i pipen eller murverket i en murt pipe.

Les også: Her er de store fellene når du kjøper ved

– Vil overhodet ikke anbefale det

Øyvind Skreiberg jobber som energiforsker ved Sintef. Han er ekspert på vedfyring, og understreker overfor Nettavisen at vedovner er beregnet for å brenne ved, ikke vedbriketter.

– Jeg vil overhodet ikke anbefale vedbriketter, som har helt andre egenskaper enn vedkubber, sier han, og understreker at vedovner er konstruert og optimalisert for forbrenning av vedkubber.

Han forklarer at når vedbrikettene smuldrer opp, avgir de mange, små partikler som brenner på en annen måte enn en vedkubbe. Dette kan gi betydelige utfordringer med tanke på kontroll av forbrenningsprosessen.

I tillegg kan en rekke andre problemer oppstå. Alt fra for lite lufttilførsel, som fører til høye utslipp av partikler. Eller for høye temperaturer inn i pipa, med økt fare for pipebrann hvis det ligger mye uforbrent i pipeløpet fra før.

Når du brenner ved eller briketter i ovnen frigjøres rundt 85 prosent av det tørre materialet som gasser, men hastigheten på denne frigjøringen avhenger sterkt av størrelsen på partiklene. Her er det stor forskjell på ved og sagflis.

– Vedbriketter er lagd av små partikler og disse vil gi en rask avgassing når de frigjøres fra vedbriketten, forklarer forskeren.

Moderne rentbrennende ovner foretar en sekundærforbrenning, som brenner opp det meste av de brennbare gassene som frigjøres fra vedkubbene, men dette forutsetter at lufttilførselen er tilstrekkelig.

– Brikettene er mye mer komprimert enn tre, og trenger store mengder oksygen hvis de løser seg opp for fort. Får de ikke det blir det for mye brennbare gasser å håndtere for sekundærforbrenningen, som ikke klarer å brenne ut alt, noe som ikke er bra for hverken miljø eller klima, sier sjefsforskeren ved Sintef.

Likevel legger han inn et håp for dem som sverger til brikettene:

– Hvis man kan kontrollere avgassingen fra vedbrikettene, som avhenger av blant annet brikettstørrelse og utforming, partikkelstørrelse, komprimeringsgrad og ileggsmengde, så kan dette fungere ok også i en vedovn, sier Skreiberg.

Men, han understreker at utfordringen er at vedovnen er avhengig av en fyrbøter - en person som har som yrke å passe på varmen.

– Kombinasjonen av menneskelige faktor og utfordringer med brenselet i en forbrenningsenhet det ikke er beregnet for, kan fort bli litt for krevende, både for mennesket og teknologien.

Les også: Slik halverer du fyringsbudsjettet

– Vedbriketter er bedre enn vanlig ved

Svein Bjerke er gründer av Varma AS- et norskt selskap som har spesialisert seg på norske og kortreiste oppfyringsprodukter. Selskapet produsere blant annet svanemerkede vedbriketter.

Bjerke er forelagt uttalelsene fra både Sintef og peisprodusenten, Nordpeis. Han sier han ikke kjenner til at peisprodusentene kan oppheve garantien på ildstedet ved bruk av svanemerkede vedbriketter som ikke inneholder parafin.

– Grunnen til at peisprodusentene skriver dette i manualene, er fordi det hender at forbrukerne stapper ovnen full av briketter. Da kan ovnen bli ødelagt. Det betyr ikke at du ikke kan bruke det i ovnen, men at du har brukt det feil.

Han påpeker at ordlyden er «kan», og understreker at det først og fremst handler om at man putter for mange briketter inn om gangen.

– Vedbriketter er et godt og miljøvennlig alternativ til ved. Det står tydelig merket på vedbrikettene at du aldri skal bruke mer enn to stykker om gangen, sier Bjerke, og uttaler:

– Det kan skje det samme med ved om du stapper ovnen for full.

Les også: Strømprisene kan gi salgsrekorder på ved: – I fjor gikk vi i perioder tomme

– Mener det er mer miljøvennlig å fyre med vedbriketter

Varmagründeren tilbakeviser at vedbriketter er dårligere for miljøet, og at det er vanskeligere å få ovnen til å brenne rent.

– Det finnes en Sintefrapport som viser at det faktisk er mer miljøvennlig å fyre med vedbriketter, sier han. .

Bjerke fremhever at det er lang tradisjon i Norge for å fyre med ved, men at det mer blir og mer populært med vedbriketter. Ifølge gründeren er det en åpenbar grunn:

– Med vedbriketter kan du fyre til halve prisen av ved. Det er derfor det er så populært. I det danske, engelske og tyske markedet, er 80 prosent av brenselet briketter. Jeg stiller derfor spørsmål ved hvordan dette kan være så farlig? Hvordan kan disse vedbrikettene få svanemerket, hvis de er så skadelig for miljøet?

Bjerke tror noe av problemet er at også fagfolk ikke klarer å skille mellom vedbriketter og peiskubber, som i mange tilfeller kan bestå av 50 prosent parafin og 50 prosent flis og bark.

Han opplyser at ingen av Varmas peiskubber inneholder parafin.

– Det er viktig å skille mellom peiskubber som er med eller uten parafin, sier han.

Til tross, butikksjef, Roy Bovoll, i Henriksen Peisforum på Alnabru i Oslo sier de har dårlig erfaring med brikettene.

– Vedbrikettene ligger ofte og ulmer på ett sted, og det kommer ikke luft under kubben. Resultatet kan være at du skader peisen, sier han, og understreker som Sintefforskeren:

– Vi anbefaler ikke å bruke brikettene alene i lukkede ildsteder. Vi solgte dette alene for en del år siden, men på grunn av nevnte erfaringer valgte vi å ikke selge det lenger.

Hvis du vil bruke vedbriketter anbefaler han å legge de oppå vedkubbene, da vil det komme til luft under brikettene.

– Vil følge opp påstandene

Slik svarer Norgesgruppen, som blant annet står bak Meny, Kiwi og Bunnpris, på påstandene:

– Vi har ikke peisbriketter i sortimentet, men det stemmer at vi selger peiskubber innenfor vårt merke Unik. Vi har ikke fått noen klager på produktet fra kunder. Det stemmer at produktet inneholder parafin, noe som også er opplyst på pakken. Produsenten har imidlertid forsikret om at dette ikke er et problem så lenge det er godt trekk i pipa. Men vi vil følge dette opp på nytt, nå i lys av disse påstandene.

Det sier, Kine Søyland, kommunikasjonssjef i Norgesgruppen, til Nettavisen.

– Har ikke fått reklamasjoner

– Fyringsbrikettene er et godt alternativ til ved, og det er jo det som er utfordringen for mange av kundene i disse dager. Strømmen er rekorddyr og vedlagrene er nærmest tomme, og da er våre svanemerkede fyringsbriketter et godt alternativ.

Det sier, Harald Kristiansen, kommunikasjonssjef i Coop, til Nettavisen. Butikkjeden selger både vedbriketter og peiskubber.

Han sier at det opplyses på produktene at man kun skal fyre med maks to briketter av gangen, og sørge for godt trekk.

– Alle ovner kan skades om du fyrer for hardt, men vårt inntrykk er at kundene bruker sunn fornuft og fyrer på en forsvarlig måte. Vi kan ikke huske å ha fått reklamasjoner på grunn av skader som følge av feil bruk av fyringsbriketter, sier kommunikasjonssjefen.

Imidlertid er han tydlige på at peiskubber er et produkt som er satt inn med parafin eller voks, og kan ikke sammenlignes med fyringsbriketter.