For mindre enn to måneder siden var styringsrenta til Norges Bank – den som danner grunnlaget også for din banks fastsettelse av sine renter – på 0,75 prosent. Torsdag denne uka ble den satt opp til 1,75 prosent, etter det andre rentehoppet på 0,5 prosentpoeng på rad. Vi snakker altså om mer enn en dobling av styringsrenta i løpet av sommeren. Og verre skal det bli. Ifølge sentralbanksjef Ida Wolden Bache er risikobildet i den norske økonomien nå slik, at vi kan forvente oss enda en renteøkning allerede i september.

«Det er behov for en klart høyere rente for å dempe presset i norsk økonomi og bringe inflasjonen ned mot målet», understreker sentralbanksjef Ida Wolden Bache i begrunnelsen for rentebeslutningen, skriver NTB.

Norges Bank skal sette styringsrenta med mål om å holde inflasjonen på to prosent over tid. I øyeblikket ligger prisveksten langt over målet. Norges Banks intensjon med hyppige og kraftige rentehevinger, er altså å hindre at inflasjonen etablerer seg på et høyt nivå, noe som kan utløse behov for langt kraftigere innstramminger i pengepolitikken senere.

Har du boliglån og annen gjelde er det bare å forberede seg på tøffere tider. Med tre millioner kroner i boliglån koster sommerens to rentehevinger deg 30.000 kroner i årlig økte utgifter, før skattefradrag. Dette altså på toppen av prisvekst på nær sagt alt annet vi trenger i dagliglivet.

For mange av oss er det kjipt å få mindre å rutte med. For andre er dette så alvorlig at de kanskje blir nødt til å selge hjemmet sitt for å finne noe billigere. Mange huseiere er ikke vant til annet enn det ekstremt lave rentenivået vi har hatt de siste årene. De har ikke tatt høyde for at renteutgiftene kan skyte i været.

I en undersøkelse YouGov har utført for Danske Bank forteller en av ti spurte at de ikke har råd til å betale renter og avdrag på lånet sitt, dersom renten øker til fire prosent. Det er et rentenivå vi kan se på boliglån allerede rundt nyttår. Statistikken «Fattigdomsproblemer for 2021», som Statistisk sentralbyrå publiserte denne uken, viser at mer enn 900.000 nordmenn ikke makter en uforutsett utgift på 19.000 kroner.

Ringvirkningene av rente- og prisgaloppen kan med andre ord bli alvorlige, både på individ- og samfunnsnivå. Når flere av oss må knipe igjen lommeboka, får det konsekvenser for kulturlivet, utelivet, restauranter og butikker, ja, alle som vil ha en liten bit av lønna vår. Arbeidsledigheten er rekordlav, men kan komme til å øke igjen når hvermansen skal forbruke mindre.

Det er bare å ruste seg for tøffere tider, folkens.