Bobiler blir stadig mer populært og i 2021 utgjorde de over 1,7 millioner gjestedøgn – som gjorde fjoråret til et år med rekordbesøk.

Populariteten fortsetter å øke denne sommeren, og uten bedre tilrettelegging for turistene er det flere som reagerer på at bobilene tar opp parkeringsplassene ved de lokale badeplassene.

Kommunalsjef Rune Lund i Kongsvinger kommune forteller at de har observert samme tendens, som gjør at kommunen nå må ta vurderinger for hvordan de kan tilrettelegge best mulig.

Han presiserer at bobilene har like mye rett til å parkere på samme steder som de andre bilene, men med økende volum av bobilturister er han klar over at dette fører til mangel på plass.

– Dette er en problemstilling som har kommet og blitt tydelig i ferien. Med bakgrunn av de erfaringene vi har nå vil vi vurdere tiltak framover.

Lund nevner at han er en flittig bruker av Bæreia i Kongsvinger. Der har han selv opplevd å møte parkeringsplassen med en god del bobiler på sene ettermiddager.

Han forteller at kommunen synes det er veldig bra at flere turister har lyst til å besøke Kongsvinger. Derfor skal de forsøke å finne gode løsninger som ivaretar interessene til både bobilturistene og badegjestene.

Tømmer toaletter

Lund har fått flere henvendelser fra bekymrede badegjester om at bobilene tømmer avfall fra toalettene i vannet.

Kommunen gjennomførte derfor en befaring:

– Vi har ikke hatt noen funn som gjør at vi kan si at det har skjedd.

Han nevner imidlertid at det er to ulike utslipp fra bobilene:

– Det er svartvann fra toalett, og gråvann fra dusj eller oppvaskvann – ingen av de skal tømmes på et sted som Bæreia.

Han trekker fram at Sigernessjøen Familiecamping i Kongsvinger har mulighet for tømming av denne typen utslipp.

Ny campingplass til diskusjon

– Kan vi forvente å se en ny campingplass i nærmeste framtid?

– Det er lite som tyder på at det blir noen ny campingplass, men det har vært en diskusjon om kommunen eventuelt skal etablere en større bobilplass i byen med tømmestasjon, forteller Lund.

Han legger til at dette er en diskusjon som har kommet opp etter flere ønsker fra lokalbefolkningen.

Likevel har de foreløpig vurdert ikke å iverksette det.

– Det er et kostbart tiltak som kommunen da må veie opp mot andre tiltak, avslutter han.