I alle alvorlige forbrytelser med ukjente gjerningsmenn, blir de nærmeste etterforsket nøye. I tillegg til regelrette avhør med politiet, saumfaring av Tom Hagens selskaper og økonomi har politiet trolig også gjennomgått familiens elektroniske kommunikasjon med omverdenen.

RB vet at kartleggingen av familie og nettverk for øvrig, ikke har gitt politiet ledetråder om hvem som står bak. Det er ingenting som peker mot at Hagen-familien selv har iscenesatt forsvinningen.

Tom Hagen selv har grublet mye om han har fiender som ønsker å ramme ham og familien. Denne selvgranskingen har heller ikke resultert i at det har dukket opp bestemte navn.

Selvfølgelig er også familien spurt om det har vært episoder i forkant av kidnappingen som kan tyde på at familien har vært under overvåkning. Selvfølgelig vil man i etterkant av en kidnapping, komme på episoder som kan tenkes å være relevante. Men etter det RB forstår, har ikke denne gjennomgangen heller gitt klare ledetråder.

Dersom det ikke har vært noen relasjoner mellom Hagen-familien og kidnapperne forut for kidnappingen, er det rimelig å anta at kidnapperne har drevet omfattende kartlegging ikke bare av Hagen-familien, men mot mange rikinger for å finne «det perfekte offer». Derfor er politiet også interessert i unormal aktivitet rundt andre rike menneskers boliger. Å identifisere de rikeste i Norge, kan jo gjøres gjennom Kapitals liste over de 400 mest formuende i landet. Innholdet kan jo oversettes til hvilket som helst språk via Google-translate.

Valg av offer

Tom Hagen er en doldis i det norske finansmiljøet.

Han har operert i det stille i mange tiår i det norske eiendoms- og energimarkedet.

Selv om han ifølge Kapital er god for 1,6 milliarder kroner, er han nesten ikke intervjuet eller tatt bilder av. Hagen ønsker rett og slett ikke å være en offentlig person.

Tilbaketrukkenheten gjør ham til et perfekt mål for utpressing.

I motsetning til kjendisinvestorer, er ikke Hagen på rød-løper-arrangementer.

Den enorme påkjenningen som kidnappingen representerer, avstedkommer derfor ingen endret atferd i det offentlige rom kort og godt fordi Tom Hagen ikke opererer i det. Det finnes mange slike doldiser, men svært mange av dem bor i tette samfunn hvor alle kjenner alle. Det gjør ikke Hagen-familien. Lørenskog er mer og mer et urbant samfunn. I urbane strøk kan mennesker bli borte uten at nabolaget nødvendigvis reagerer.

Om Tom Hagen for å imøtekomme kidnappernes krav solgte aksjeposter eller realiserer eiendom opp mot 100-millioner, trenger ikke det resultere redaksjonell omtale. Grunnet Hagens bunnsolide økonomi, vil ingen mistenke at en slik transaksjon skyldes økonomiske problemer. Heller ikke fordi Hagen er kjendis. Alt en slik transaksjon trenger å avstedkomme, er en notis.

Om Tom Hagen er tilbaketrukket, er kona Anne-Elisabeth Falkevik Hagen nesten usynlig for offentligheten. Hun er på Facebook, men har nesten ikke vært aktiv på sin egen konto.

Falkevik Hagen har heller ikke noen framskutte engasjementer lokalt i Lørenskog.

Hun er rett og slett en meget anonym trebarnsmor.

Gitt familiens økonomi og at hun er blitt pensjonist, kan Falkevik Hagen «forsvinne» uten at det kommer masse spørsmål om henne fra arbeidsgiver og omgivelser. Familiens innerste krets er selvfølgelig informert om hva som er skjedd. Overfor alle andre, kan hennes plutselige forsvinning forklares med studier, utenlandsreise eller vennebesøk.

Bopel

Politiet har opplyst at Anne-Elisabeth Falkevik Hagen er bortført fra hjemmet i Sloraveien 4 på nordsiden av Langvannet i Lørenskog (se kart).

I tillegg til familiens vitnemål, er det gjort tekniske funn inne i huset som tyder på at Falkevik Hagen er tatt med makt fra hjemmet.

Huset har bare gjenboere mot vest og nord. Det mot vest, som ligger kloss inntil, har imidlertid innkjørsel avsondret fra Hagens. Bare fra terrassen kan naboen mot vest se mot Hagens. Nabohuset er dessuten kjemisk fri for vinduer mot øst. Selv om husene ligger nærmest vegg i vegg, er det derfor ikke lett å følge med på hva som skjer i nabohuset.

Huset på andre siden av Sloraveien, mot nord, er det eneste med direkte innsyn mot Hagens inngangsparti. Mot øst er det ingen gjenboere til Hagens, bare et skogholt. Det samme gjelder ned mot Langvannet. Fra andre siden av Langvannet, er huset nærmest usynlig.

I det hele tatt et nesten perfekt hus å gjøre tilslag mot.