Det skal være trygt å kjøpe mat- og drikkevarer her i landet. Du skal vite at kjøttdeigen du plukker med deg fra kjøledisken ikke har vært oppbevart for varmt, og at restauranten du sitter i har rutiner for hygiene, matoppbevaring og råvaresporing. Det gir trygghet for deg som forbruker.

Mattilsynet er satt til å kontrollere at regler og rutiner følges hos dem som selger og serverer mat. Mattilsynet skal, i tillegg til andre oppgaver blant annet knyttet til dyrehelse, bidra til å sikre oss som forbrukere trygg mat og drikke.

Jobben de gjør er uhyre viktig. Til syvende og sist handler alle disse reglene og rutinene om at du og jeg ikke skal bli syke av maten vi spiser.

Derfor er også systemet gjennomsiktig. Hvem som helst kan når som helst gå inn på Mattilsynets nettside, søke opp restauranten de har tenkt å spise på og se om virksomheten har smilefjes, strekmunn eller sur munn. Dette skal også henge godt synlig ved inngangen til serveringsstedet. Det er oppgitt datoer for når kontroller er utført, og du kan klikke deg inn og få mer informasjon om hva Mattilsynet eventuelt har avdekket.

Dataene fra smilefjestilsyn er altså helt åpne, og kan også fritt brukes av mediene og andre i forbindelse med journalistikk eller forbrukerveiledning.

Mattilsynet har 25 sjekkpunkter. Ikke alt gjennomgås hver gang, men krav til lokaler, forurensing av matvarer, kjøling og sporbarhet er alltid på agendaen. Smilefjesordningen ble innført over hele landet i 2016, og skal på en lettfattelig måte gi forbrukerne informasjon om mattryggheten på stedet de oppsøker. Mer enn 8000 restauranter, kafeer og gatekjøkken omfattes av ordningen. Kantiner, matservering på institusjoner, bensinstasjoner og storkiosker er ikke utstyrt med smilefjes.

Det er den enkelte virksomhet som har ansvar for å følge regelverket. Gjør man ikke det, risikerer man pålegg fra Mattilsynet og omtale i mediene. Det er ikke moro. Men denne åpenheten er nødvendig for at vi sammen skal heve mattryggheten her i landet. Vi ligger allerede godt an, sammenlignet med andre europeiske land, men det kan fortsatt bli enda bedre. Det har vi hatt flere eksempler på også her i distriktet, nå sist Chang Ching House i Kongsvinger. Som alle andre får de nå en frist på seg til å rette avvikene Mattilsynet fant. Først da kommer smilet tilbake.

Les også: Tipset av kunde - mistet smilefjes etter kontroll

Det kan virke brutalt å «henge ut» restauranter og butikker som får reaksjoner fra Mattilsynet. Men vi mener hensynet til deg som forbruker er viktigst. Skadepotensialet ved ikke å etterleve reglene er stort. Matbåren sykdom kan føre til sykehusinnleggelse og i verste fall død. Og hvis råvarene ikke kan spores, kan det være umulig å finne opphavet til smitten og tilbaketrekke mat for å hindre ytterligere sykdom.

De fleste norske restauranter er heldigvis flinke til å etterleve reglene. Verre er det faktisk i mange hjem. Ifølge Verdens helseorganisasjon skjer 40 prosent av matforgiftningene i Europa hjemme i eget kjøkken.