Det går ikke tog i helga

Bane Nor varsler at de skal jobbe på Kongsvingerbanen - og setter opp buss for tog gjennom hele helga.