– Det er ikke lett å få bilister til å forstå hvordan de skal oppføre seg

Kantslåtten langs våre veier er til irritasjon for utålmodige bilister og til sorg for dem som vil ha et mangfold av blomster og insekter i veikanten.