– Når vi snakker om framtidas landbruk, har vi lett for å tenke på tekniske løsninger og traktorer som går av seg selv. Men sannheten er at det er vel så viktig å fokusere på bonden – og hvordan han eller hun skal fungere psykisk og fysisk, sier Jan Arne Broen, leder i Sør-Odal Bondelag.

– Blir gående alene

20 prosent av all verdiskapning i Sør-Odal kommer fra jord og skog.

Selv driver Broen blant annet med eggproduksjon på gården ved Slobrua, og har full jobb ved siden av. Mange kombinerer annen jobb med bondeyrket for å ha en trygg inntekt i bunnen.

Broen legger ikke skjul på at tilværelsen kan bli hektisk. Spesielt rundt innhøsting. Samtidig påpeker han at bøndene gjerne er alene om utfordringene.

– Det er større og større krav til effektivitet, og man må løpe fortere. Mange kjenner på bekymringer. Det er et ensomt yrke, og ofte blir bøndene gående alene uten å snakke med noen om det som føles vanskelig, sier Broen.

– Det er flere eksempler på dyretragedier som har skjedd som følge av at bonden har møtt veggen. Selv om det er familie rundt, er det ikke sikkert de ser hva som skjer om de ikke er involvert i driften.

Viktig med nettverk

Broen understreker viktigheten av at bøndene bryr seg om hverandre og spør hverandre hvordan det går. Å pleie et sosialt nettverk med kolleger er viktig.

Da blir det lettere å si ifra om man sliter.

– Der bøndene jevnlig leverer, er det lettere å oppdage om noe er feil. Selv driver jeg jo med egg, og de må stå klare hver uke. Om de ikke gjør det, er det tegn på at noe er galt. Ved kjøttproduksjon eller gårder med korn og poteter er det vanskeligere å oppdage avvik raskt, sier Broen.

Han opplever samtidig at det er kommet gode metoder for å fange opp dem som har noen ekstra utfordringer.

Selv har han tegnet en HMS-avtale med Norsk Landbruksrådgiving. Det innebærer besøk på gården én gang i året der man blant annet går igjennom arbeidsmiljø, utfordringer på gården og HMS-systemer.

– Her snakker man også om fysiske helseplager. I gamle dager var det jo sånn at du var ikke bonde om du ikke hadde astma og hadde amputert to fingre. Nå er det mer og mer viktig å vise kommende generasjoner at man kan drive gård uten å ødelegge helsa, sier Broen.

 

Egen dag for bønder

Torsdag arrangeres fagdag for bønder i regionen. Arrangementet, som finner sted på Slobrua, har fått tittelen «Framtidas landbruk». Hit kommer Signe Mellem og Kari-Anne Aanerud fra Norsk Landbruksrådgiving for å snakke om psykisk og fysisk helse på gården.

Eika-gruppen stiller opp for å snakke om hvordan de kan hjelpe bonden med best mulige økonomiske løsninger.

– Ekstremtørken i fjor er et godt eksempel. I slike tider er det viktig å være på lag med bonden, sier Truls Evensen i Odal Sparebank.

Bøndene som deltar får også et innblikk i hvordan klimaet påvirker landbruket på Østlandet. I tillegg blir det utstillinger av nytt og moderne utstyr, og flere temaer som skal treffe lokale bønder står på programmet.

Pauser blir det mye av.

– «Beinstrekk» er faktisk noe av det viktigste på programmet. Det handler om å snakke med kollegaer og bygge nettverk, smiler daglig leder Tove Gulbrandsen i Odal Næringshage, som står bak arrangementet sammen med Sør-Odal kommune, Odal Sparebank og Sør-Odal Bondelag.