– Det er alvorlig om det har bodd folk der de ikke skal

Flere personer skal ha bodd i brakkene ved siden av næringbygget som brant i Moelv. Det skal også ha blitt overnattet i næringsbygget.