Gå til sidens hovedinnhold

Desinformasjon fra Glåmdalen

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

10. juni hadde Glåmdalen en artikkel om varslersaken i Eidskog, med overskrift «Kommunens advokat mente kontrollutvalget var feil instans for saken». I ingressen kan vi lese at «Kontrollutvalget fikk hard kritikk av kommunens advokat for å ha tatt imot og fulgt opp varslersaken i 2018. Nå får utvalget medhold».

Den 17. juni er tittelen endret til: «Kommunens advokat mente kontrollutvalget var feil instans for varslersaken - nå får advokaten korreks fra departementet». Som den omtalte advokaten, må jeg konstatere at innholdet i artikkelen er feil, og endringen av tittelen gjør feilen enda større.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har ikke uttalt seg om den kritikken jeg rettet mot kontrollutvalget.

Jeg har aldri ment – og selvsagt aldri hevdet – på generelt grunnlag at en varslingssak ikke kan sendes til kontrollutvalget, for eksempel i tilfeller hvor kommunen ikke har etablert et betryggende varslingssystem. Det jeg derimot har hevdet, som gjelder for denne saken, er at kontrollutvalget ikke kan neglisjere et kommunestyrevedtak om hvordan en varslingssak i første omgang skal behandles. Videre har jeg påpekt at kontrollutvalget etter loven skal utøve kontroll i ettertid, og ikke saksbehandle en sak i første hånd.

Det eneste som er nytt i artikkelen som er publisert 17. juni, er tillegget i overskriften: «nå får advokaten korreks fra departementet». Departementet har som nevnt ikke uttalt seg om noe som har med meg å gjøre, og slett ikke gitt meg «korreks». Påstanden i overskriften er usann, og dermed et klart brudd med punkt 4.4 i pressens eget etiske regelverk, Vær Varsom-plakaten: «Sørg for at overskrifter, henvisninger, ingresser og inn- og utannonseringer ikke går lenger enn det er dekning for i stoffet.»

I punkt 4.14 i samme plakat heter: «De som utsettes for sterke beskyldninger skal så vidt mulig ha adgang til samtidig imøtegåelse av faktiske opplysninger.»

Jeg vet ikke om Glåmdalen bevisst har valgt å ignorere pressens egne etiske regler, eller om avisens journalist og redaktør ikke forstår at å hevde at en advokat får korreks av et departement er en sterk beskyldning mot advokaten og skadelig for hans omdømme. Og jeg vet egentlig ikke hva som er verst.

Men faktum er at om Glåmdalen hadde gjort som VVP sier, og tatt kontakt med meg slik at jeg fikk anledning til å imøtegå påstandene som avisen selv – ikke departementet – fremsetter mot meg, kunne avisen unngått å utsette sine lesere for usannheter.

Kommentarer til denne saken

Kommentarfeltet er stengt. Det åpner igjen klokken 06:00.