Derfor ulte alarmen over hele distriktet

Sivilforsvaret testet signalet «Viktig melding - søk informasjon».