Dette er den andre av to varslingsprøver de gjennomfører hvert år. Varslingsanleggene testes fast i januar og juni hvert år.

Rundt om i hele landet er det cirka 1.250 slike anlegg som skal varsle befolkningen ved akutt fare. Et operativt anlegg står klart til enhver tid og kan på kort varsel aktiviseres.

Tre serier

Testen ble gjennomført kl.12.00, og det er varslet «Viktig melding – søk informasjon» som skal testes.

I Kongsvinger er det 4 slike varslingsanlegg, og på Flisa er det ett.

– Signalet blir sendt i tre serier med ett minutts opphold mellom seriene. Signalet betyr at du skal søke informasjon i for eksempel radio, TV, aviser, på myndighetenes nettsider og i sosiale medier.

– Dette signalet er det eneste signalet som nå sendes fra Sivilforsvarets tyfoner, etter beslutning fra sentrale beredskapsmyndigheter, sier distriktssjef Mona C. Brygard i en pressemelding.

Ikke lenger relevante

Det står også at «flyalarm» og «faren over» ikke lenger er relevante signaler, men disse signalene kan aktiveres ved en krigstruede tilstand.

I utgangspunktet ble varslingsanleggene bygget for bruk i krigssituasjoner, men anleggene kan også benyttes til å varsle befolkningen ved katastrofer i fredstid.

– Det er da politiet som tar beslutning om slik varsling, og eksempel på slik katastrofe kan være gassutslipp fra industri eller dambrudd i vannmagasiner. I krig kan Sivilforsvaret utløse varslingsanleggene ved fare for flyangrep.