Derfor flyr dette helikopteret over distriktet

En merkelig konstruksjon hengende under, vil kunne vekke oppsikt.