↓ Dette er en kommersiell tjeneste fra Amedia Marked
Hjemmeside Telefon Adresser

På nettet

Send epost

Telefon

62 82 88 50

Faks: 62 82 88 60

Besøksadresse

Stømnerv. 7
2212 KONGSVINGER
  1. Beskrivelse

VELKOMMEN TIL OSS I VEIDEKKE INDUSTRI DISTRIKT HEDMARK. Veidekke er en av Skandinavias største og mest solide entreprenører og eiendomsutviklere, med hovedkontor i Oslo, ca. 6 000 medarbeidere og en omsetning i 2009 på 15,6 milliarder kroner.

Veidekke i korte trekk. Veidekke er et av Skandinavias største entreprenørselskap med 6.000 ansatte og en omsetning på 16 milliarder kroner (2009). Virksomheten omfatter bygge- og anleggsoppdrag, boligutvikling, asfaltvirksomhet, pukk og grus, veivedlikehold og gjenvinning. Våre verdier er profesjonell, redelig, entusiastisk og grensesprengende. Våre mål for helse, miljø og sikkerhet, HMS, er likestilt med de økonomiske målene. Veidekke kjennetegnes ved en desentralisert organisasjonsmodell med en sterk bedriftskultur og stor grad av medarbeiderinvolvering. Over halvparten av de ansatte er medeiere og har til sammen 20 % av aksjene i Veidekke. Selskapet er notert på Oslo Børs, og har siden starten i 1936 aldri gått med underskudd.

Vår valgte organisasjonsmodell. Et av våre største konkurransefortrinn er at vi kombinerer størrelse med desentral styrke. Dette gjør vi gjennom en styringsmodell hvor mye ansvar og myndighet er gitt til de lokale enhetene der verdiskapingen foregår. Det er der man besitter kunnskap om og nærhet til de lokale markeder, kunder og leverandører, og hvor de daglige beslutninger må fattes. Samtidig arbeider vi alle innenfor felles rammer og mål.

Vi har tre virksomhetsområder.

  • Entreprenør: Bygg- og anleggsvirksomhet i Norge, Sverige og Danmark
  • Eiendom: Utvikling og salg av boliger i egen regi i Norge, Sverige og Danmark
  • Industri: Virksomhet innen asfalt, pukk og grus, veivedlikehold og gjenvinning i Norge og Sverige

Mer informasjon finnes under vår virksomhet.Virksomhetsområdene består av regions-, distrikts- og avdelingskontorer samt ulike datterselskaper. Disse lokale enhetene har stor grad av selvstendighet. Det er de som kjenner markedene, kundene og mulighetene best.

Verdiskapende samspill. Vi er en ansvarlig samfunnsbygger og mener at de beste byggverk og resultater skapes gjennom et verdiskapende samspill med våre kunder og interessenter. Vi har fokus på lønnsomhet og har aldri gått med tap. Likestilt med våre økonomiske mål er målene for helse, miljø og sikkerhet. Medarbeidernes betydelige medeierskap og deltakelse i selskapets utvikling kjennetegner vår organisasjon. Til sammen gjør dette oss godt rustet til å møte fremtidens utfordringer. Lederne av virksomhetsområdene utgjør konsernledelsen sammen med lederne for stabsfunksjonene økonomi/finans, human resources/strategi og kommunikasjon.

Har du en gårdsplass eller en adkomstvei som trenger et solid dekke? Da er vi det rette firma for deg. Vi leverer god kvalitetsasfalt med lang levetid.Ta kontakt for et tilbud utenom det vanlige. Vi står klare for å dekke ditt asfaltbehov.