↓ Dette er en kommersiell tjeneste fra Amedia Marked
Hjemmeside Telefon Adresser

På nettet

Send epost

Telefon

67 41 50 05

Besøksadresse

Stasjonsvegen 16, Odal Næringshage
2100 SKARNES
  1. Beskrivelse

Advokat Ole-Sverre Midling-Hansen lokal advokat på Skarnes, Sør-Odal

 

 Det ytes bistand til saker innenfor det sivile rettsområdet, slik som

  • Familie- og barnesaker
  • Arv/testament/fremtidsfullmakter
  • Eiendomssaker, inkludert tvister og jordskiftesaker og tomtefesterett
  • Oppgjørsoppdrag (eiendomsmegling)
  • Kontrakter og avtaler, inngåelse, tolkning og tvister
  • Forbrukerrett/forbrukertvister (avhendingslov, håndverkertjenester, kjøpsrett m.m.)
  • Arbeidsrett, oppsigelse- og avskjedssaker og bistand til utforming av arbeidskontrakter

 

 

Over 11 års erfaring som advokat fra privat og offentlig virksomhet Medlem av Advokatforeningen og Eiendomsadvokatenes Servicekontor.

Ta kontakt for bistand til din sak.