↓ Dette er en kommersiell tjeneste fra Amedia Marked
Hjemmeside Telefon Adresser

På nettet

Send epost

Telefon

22 64 20 00

Besøksadresse

Tajeveien 3
2211 KONGSVINGER
  1. Beskrivelse

GK Elektro leverer komplette elektrotekniske løsninger til privatboliger, skoler, offentlige institusjoner, industri og private næringsbygg.
For å sikre en god og helhetlig koordinering tar GK Elektro ved stadig flere prosjekter ansvaret som totalteknisk elektroentreprenør.

Selskapet har som målsetning å bli en ledende elektroentreprenør med avdelinger og aktivitet i hele Norge. GK Elektro er et selskap i GK Konsern AS, og vil operere i sterk samhandling med GKs andre fag for å levere helthetlige tekniske entrepriser og tjenester til nye og eksisterende bygg. På sikt skal GK Elektro bygges opp til å bli Skandinavias ledende elektroentreprenør. 

Vi er i 2015 etablert med virksomhet i Bergen, Trondheim, Oslo, Romerike og Østfold med GK Elektro-avdelinger. Fra og med 1. oktober 2015 ble selskapene Økern Elektriske AS og Trondheim Elektro AS fusjonert inn i GK Elektro AS, og fra 1. november fusjoneres også Ing. Hans Pedersen AS