↓ Dette er en kommersiell tjeneste fra Amedia Marked
 
Hjemmeside Telefon Adresser

På nettet

Send epost

Telefon

62 96 45 90

Faks: 62 96 45 91

Besøksadresse

Industrivegen 18
2100 SKARNES
  1. Beskrivelse

Trans AS ligger sentralt på Østlandet og har moderne lokaler og varehotelltjenester av ulik art. Vi kan tilby komplette løsninger for transport og 3.parts logistikk som dekker dine behov på en profesjonell, markedsorientert og individuelt tilpasset måte. IT-baserte løsninger bidrar til at informasjonsflyten og sikkerheten er godt ivaretatt. Våre løsninger tar hånd om et bredt varespekter, fra små enheter til store konstruksjoner. Alt sorteres, lagres, plukkes og transporteres i henhold til avtale med kunde.
3. parts logistikk er fremtidens transport og logistikkløsning for næringslivet. For mange har dette ført til at de kan konsentrere seg om sine kjerneområder, ikke bruke ressurser på noe vi kan gjøre for dem. Dette er vårt kjerneområde og vårt tilbud for bedrifter som ønsker å sette ut hele, eller deler av, sin logistikkjede. I praksis kan det bety at vi overtar ansvaret for bedriftens inntransport, lagerhold, ordreekspedering og videreforsendelse. Dette medfører at høye faste kostnader blir variable i takt med aktivitetsnivået til den enkelte.

Tjenester

  • Effektiv lagerstyring
  • Kaldt -og varmtlager
  • Truck lossing/lasting
  • Skreddersydde løsninger
  • Stykkgods
  • Budtjenester/Ekspress
  • Partilast
  • Egen Terminal

Lagerinformasjon
Ordremottak er operativt, og all kommunikasjon mellom oppdragsgiver og oss kan skje med følgende kanaler:
Telefon: 62 96 61 60
Telefax: 62 96 61 61
Mobil: 91 75 24 71
E-post: post@trans-as.no
Annet: Fastlinjeforbindelse ved større oppdrag og volum.

4000m2
4000m2 er vår lagerkapasitet hvorav 2200m2 gjelder varmt lager og varehotell, mens 1800m2 gjelder kaldt lager velegnet for langtidslagring. I tillegg disponerer vi ytterligere 1000m2 varmt lager egnet for arkiv og langtidslagring.

Pallereoler
Pallereoler er systemet vi benytter, og alle priser og kalkyler legges opp etter palleplasser. Vi håndterer alle typer paller, men lageret styres etter Europall standard, slik at ompalling kan påregnes.

Pakking/ekspedisjon
Pakking/ekspedisjon er en tjeneste som hovedsakelig inngår i varehotell funksjonen. Vi operer etter nærmere avtale med kunde, og har til enhver tid den kapasitet som kreves for volum og omfang. Rapportering på lagerbevegelser kan gjøres ned til daglig nivå hvis dette kreves.