At vi i Åsnes har en lokalpresse som faktisk ivaretar innbyggeres rett til ytring burde anses som en styrke.

Lokalpolitikere burde applaudere dette, ikke kritisere. Når ordføreren, kommunestyrerepresentanter og andre politikere går til angrep på pressen og innbyggere som stiller kritiske spørsmål og tar opp problemstillinger det er naturlig å diskutere i et åpent demokrati, bekrefter de nettopp det kritiske røster synliggjør - at demokratiet henger i en tynn tråd og at det politiske miljøet er i ferd med destruere seg selv.

Politikere er først og fremst talspersoner for innbyggerne. De er innvalgt for å representere sine velgere og bør derfor være meget lydhøre og troverdige overfor disse. De som ikke har forstått dette, har strengt tatt ikke noe i politikken å gjøre. De folkevalgte må utvise respekt for ombudsrollen og vise at de har forståelse for at deres rolle er å ivareta innbyggere, folks nærmiljø, liv og helse!

Folkevalgte ombud som angriper innbyggere i kommentarfelt i avisen og sosiale medier og opphøyer seg selv hva innsikt, kunnskap og intellekt angår har inntatt helt feil holdninger og null forståelse for hva deres rolle innebærer.

Noen ganger er det beste man kan gjøre å erkjenne at man har sporet av, be om unnskyldning og deretter stake ut en ny kurs. Å gå steilt i forsvarsposisjon og fastholde at kommunens innbyggere ikke forstår, gir null fornyet tillit eller respekt.

Å stille de prinsipielle spørsmålene burde gjøres av de politiske partier og det politiske miljø. Når disse tas opp av innbyggere og lokale medier viser det at politikken ikke har tatt sin rolle som ansvarlige ledere på alvor. Når innbyggere da ser seg nødt til å ta opp saker, ta vare på sambygdinger og stille de vanskelige spørsmålene, bør ikke de folkevalgte egentlig bare applaudere diskusjonene og være med å styrke demokratiet og ytringsfriheten?

Selv om partier misliker kritikk, er det som blir skrevet om det politiske lederskapet og det politiske miljøet i Åsnes ikke fantasi, men en virkelighet vi må forholde oss til.

Politikerne selv bekrefter og dokumenterer at man er på ville veier, både i innlegg og kommentarfelt. Alle folkevalgte fikk utdelt KS folkevalgteprogram 2019 - 2023 med den slående tittelen «TILLIT» - første del av denne er viet de folkevalgtes forpliktelser overfor innbyggerne.

Det er nærliggende å tro at informasjonen om de folkevalgtes oppgaver ikke er tilfeldig rangert. Om dette programmet er lest og forstått av våre ombudspersoner kan man stille spørsmålstegn ved slik vedtak fattes i disse tider...

PS - at statsforvalteren «råder» kommunen i en sak, betyr ikke at de folkevalgte er forpliktet til å overkjøre innbyggerne i kommunen, om det da er demokratisk styring...