Den "glemte" ungdommen

Med unntak av koronaens konsekvenser for russefeiringen, har virustiltakenes effekt på ungdom generelt fått relativt lite oppmerksomhet.