– Jeg håper alle tar godt imot oss. Pengene skal brukes til helt nødvendig forskning slik at vi på sikt skal greie å gi både pasienter og pårørende et bedre liv, sier Odd Ivar Krok fra Eidskog.

Han er lokal talsmann for lokale demensforeninger i anledning aksjonsuka.

I alle kommunesentrene vil det denne uka bli stands med bøsser og informasjon ved at tillitsvalgte fra demensforeningene blir til stede.

Ifølge Nasjonalforeningen for folkehelsen skal 70 prosent av de innsamlede midlene gå til forskning, mens resten skal øremerkes til lokale tiltak for å bedre hverdagen til syke og pårørende.

– Svært mange er rammet, og med en stadig høyere levealder vil det også bli enda flere mennesker som får nærkontakt med lidelsen de kommende årene – enten det er som pasienter, pårørende eller venn, legger han til.

Håper på flere kurs

Lokalt skal mye av inntektene brukes til kursing av både pasienter og pårørende. Astrid Wester Storberget forteller at det har vært flere kurstilbud også i år.

– I mai hadde vi kurs for pasienter og pårørende, og i august hadde vi samlinger rettet mot pårørende – for å forberede dem på utfordringene de står foran. I tillegg bidrar kursene til å bygge nettverk, noe som er viktig og nyttig for alle som havner i en slik situasjon. Forhåpentligvis greier vi å lage kursopplegg også neste år – takket ære blant annet innsamlede midler, understreker hun.

Demenssaken fikk mye oppmerksomhet da formålet kom i fokus under tv-aksjonen for noen år siden.

– Flere vet mer om demens nå enn for noen år siden, men det gjenstår fortsatt en god del Vi har mye å ta fatt i. Ett av punktene er å få satt i gang utredningsprosessen enda tidligere når det er mistanke om demensdiagnose.