De varslet andre bilister om trafikkontrollen - det skulle de ikke ha gjort

Fem førere ble ilagt forenklet forelegg for å ha brukt lyshornet til å varsle møtende trafikanter om utrykningspolitiets kontroll.