Da skoler og barnehager stengte, var det mange som ytret bekymring. Én ting får barnevernsleder Jørn til å stusse

Da koronakrisa førte til stengte skoler og barnehager fikk alle barn som mottar hjelp fra barnevernet tilbud om å fortsette i skoler og barnehager. Kun halvparten benyttet seg av dette tilbudet.