Da Pål sperret veien for bilene, skjedde plutselig dette

En beboer ved veikrysset filmet det spesielle opptrinnet.