Da Ole-Fredrik fikk tillatelse, hadde han neppe sett for seg at interessen skulle være så stor. Nå har salget tatt av

Eneboligtomtene i skogen har vist seg å være svært populære.