Byttelåning av ansatte - tøffe tider krever kreative løsninger

Tøffe tider krever kreative løsninger. Interessant i så måte at man i regionen har begynt å se på byttelåning av ansatte.