Kvalitetsleder Stine Engen skriver i en e-post at Givas har ny anleggsinformasjon å komme med om prosjektet Brugata-Storgata.

«Det er mange endringer for trafikanter i Kongsvinger sentrum om dagen, og vi ser at det er behov for å informere fotgjengere som påvirkes av gravearbeidene som pågår i Brugata og Storgata ved Kongssenteret og Kongsvinger hengebru.»

Etter hvert som anleggsarbeidet i Brugata – Storgata i Kongsvinger går framover, blir det redusert framkommelighet for fotgjengere som skal over Kongsvinger hengebru. Dette vil vare fram til omkring 17. desember.

Tilgang i de ulike områder vil åpnes fortløpende etter hvert som det er mulig for fotgjengere, melder Givas.

I starten av november ble det meldt om at arbeidet med å utbedre Kongsvinger hengebru, også kjent som «gamlebrua», var i rute. Arbeidene med å utbedre hengebrua startet i juli, og etter planen skal søndre del av brua bli utbedret i år.

Her holdes det stengt resten av året

Det gjenstår noe arbeid før det blir vinterpause på brua. Men Brugata-Storgata vil fortsatt være stengt for trafikk, det foregår nemlig også arbeid med vann og avløp i området.