De mener bygge- og anleggsnæringens krav om markedstilpasning prioriteres høyere enn sikkerheten og ber Kommunal- og moderniseringsdepartementet se på forskriftsendringene på nytt.

– Jeg er mildt sagt sjokkert over at departementet har vedtatt disse forslagene, og ikke minst at fagavdelingene har sluppet dette igjennom, sier administrerende direktør Egil Skavang i Arkitektbedriftene i Norge (AiN).

Endringene innebærer at fagskoleutdannede får prosjekteringstillatelse på linje med utdannede spesialister med master i ingeniør- og arkitektfag, opplyser Ari Soilammi, utviklingssjef i Rådgivende Ingeniørers Forening (RIF).

Bransjeorganisasjonene for arkitekter, ingeniører og rådgivere sammen med NTNU og arkitekthøgskolene står samlet mot endringene som gjelder fra 1. desember.

(©NTB)