– Dette har vært en svært krevende mekling. Vi har strukket oss langt for å finne en mulig løsning, men klarte dessverre ikke å bli enige med KS om et resultat, sier president Marit Hermansen i Legeforeningen.

Bruddet mellom Legeforeningen/Akademikerne og KS kan ramme kommunale legevakter i hele landet i ukene framover.

For stor arbeidsbelastning

Akademikerne har foreløpig ikke meldt inn hvor mange de vil ta ut i et første streikeuttak, og dermed kan en streik først starte om tidligst fire dager i henhold til varslingsplikten.

Streiken planlegges fra den 26. oktober.

Legeforeningen mener arbeidsbelastningen for fastlegene blir for stor når legevaktene kommer på toppen av den normale arbeidstiden, og uten at legen kan sette noen grenser for hvor mange vakter man kan pålegges.

KS svarer at hele systemet er bygget på at fastleger skal gå legevakt og at det hadde satt hele legevaktordningen i spill dersom legene selv skal kunne avgjøre hvor mye han eller hun skal gå legevakt.

Enighet i kommuneoppgjøret

Meklingen var den eneste som gjensto i kommuneoppgjøret etter at Akademikerne som eneste sammenslutning brøt forhandlingene i september.

KS og forhandlingssammenslutningen Akademikerne kommune sa ja til løsningsforslaget fra Riksmekleren, mens Legeforeningen, som er med i Akademikerne, avslo forslaget.

Hver av Akademikernes medlemsforeninger må ta stilling til meklingsresultatet innen 23. oktober, mens Legeforeningen altså planlegger for en streik fra 26. oktober.

– Det er beklagelig og skuffende at Legeforeningen ikke ville være med på løsningen, sier arbeidslivsdirektør Tor Arne Gangsø, som er forhandlingsleder for KS.