Etter et byggemøte på fredag kunne Statens vegvesen åpne Jerntjernbråten bru for trafikk igjen.

Nå er vedlikeholdet ferdig, og brua har fått nytt kjøredekke av betong som vil holde i mange år inn i framtida.

Det samme gjelder Stormo bru i Mo i Nord-Odal. Den har også fått nytt dekke, og nå er begge kjørebanene åpen for trafikk igjen. Den brua var så pass bred at veivesenet slapp med å stenge en kjørebane om gangen.