Natt til onsdag ble den første vaskeøkta gjennomført og med en ny økt natt til torsdag blir brua igjen blir presentabel.

Statens Vegvesen avviste vask på dugnad av sikkerhetsmessige og trafikale åresaker, i stedet responderte de på den utålmodighet som ble utvist fra flere hold.

– Brua ser helt annerledes ut nå. Fra kontoret mitt kan jeg nå se at det står skrevet «Kongsvinger bru» på den, det er det lenge siden jeg har sett, sier Uno Arnesen i Byen Vår.

Han berømmer Statens Vegvesen for å ha tatt tak i saken på ubyråkratisk vis da det etter hvert ble et folkekrav å få malt, eller i hvert fall vasket, den ærverdige brua fra 1949.

Arnesen berømmer også Glåmdalen for å ha øvd påtrykk i saken.

– Det er ingen tilfeldighet at det ble fart på saken etter at det sto i Glåmdalen. Vi har jobbet med saken en tid, men det tok først av etter at det ble mediefokus, sier Arnesen.