Brøt taushetsplikten – nå beklager Sykehuset Innlandet

Sykehuset Innlandet la i 2017 ut en postliste med 70 tilfeller av sensitive personopplysninger. En intern gjennomgang i senere tid har avdekket at berørte parter ikke ble varslet om hendelsen. Heller ikke Datatilsynet eller Fylkeslegen ble informert. Sykehuset Innlandet beklager det hele.