Brødrene Hans Sverre (41) og Paul Arne (39) Hansen-Gaard etablerte Gaard Jord og skog ANS og overtok driften av Gaard på Tjura da faren Hans Petter døde i 2014. Firmaet tar også på seg leiekjøring.

Begge har utdannelse innen skog, og det har vært skogen som har vært viktig på Gaard. Nå har brødrene investert i mer jord, og har kjøpt opp tre nabobruk som ligger inntil eksisterende jordvei. De investerer for neste generasjon.

Datteren til Paul Arne, Mina, er klar for å begynne på Jønsberg når hun er ferdig på ungdomsskolen. Hun fyller 15 til sommeren. Også yngstesønnen Linus har interesse for landbruket, så brødrene ser at de sikrer drift i enda en generasjon.

– Skal man drive, så trenger man mer areal. Det er god jord her på flata på Tjura og Snusjara. Prisen på jorda ligger på maks med tanke på konsesjon. Det er blitt hard konkurranse, sier Paul Arne Hansen-Gaard, som synes det er moro at eldstedatteren er så interessert i landbruk.

Forfedrene la et godt grunnlag

Brødrene er klare til å gi i fra seg driften i god tid når neste generasjon vil overta, slik at nye drivere får en langsiktig plan. Mina har alltid vært glad i å hjelpe til, det samme har broren Linus.

– Forfedrene våre har lagt et godt grunnlag for oss, og det er moro at så mange unge i Grue overtar eiendommer og vil satse på landbruket. Dette er en viktig næring, og det er viktig at vi er selvforsynt med mat. Dette kan være et ensomt yrke, så at mange jevngamle driver jorda nå, ser vi på som en fordel. Vi gir råd og tips til hverandre, og vi driver også vekselbruk med Mo Landbruk, som drives av Olav Moe og Simen Rolsdorph Braaten, sier Hans Sverre og Paul Arne Hansen-Gaard.

De har nå kjøpt både Hansrud, Østberg og Vaaler (Colbjørnsen) på Tjura og Grinder. Både på Hansrud og hos Colbjørnsen er gårdstunene skilt i fra, mens på Østberg har Paul Arne sin stedatter ytret ønske om å overta tunet.

På Gaard var det 280 mål dyrket jord før brødrene begynte å utvide. Nå har de snaut 700 mål, pluss at de leier jord, slik at arealet nærmer seg 1000 mål. I tillegg hører det en del skog til.

– Det meste vi får inn fra både jord og skog, går tilbake til gårdsdrifta og bygningene. Vi har rustet opp og pusset opp etter at vi overtok driften. Vi rev det gamle fjøset og bygde verksted og uthus, sier Hans Sverre og Paul Arne. I tillegg er hovedhuset på gården pusset opp.

De berømmer også Grue kommune som lar gårdstunene bli skilt i fra og solgt til dem som bare er interessert i hus. Dette er gjort ved flere bruk i kommunen de siste årene. Det gjør at det fortsatt lyser i husene, selv om noen andre har overtatt jorda.

Gårdstun som blir lagt ut for salg, er heller ikke lenge ute på markedet før de er solgt og andre tar fatt på bygningene.

– Den jorda vi har kjøpt opp, ligger inntil jorda vi allerede har. Flere av disse brukene er også skilt ut i fra Gaard tidligere. Det gjør også at man kan forsvare en høyere konsesjonspris. Men det er hard konkurranse, og det har også vært heftige budrunder på noe av det. Men vi har alltid tenkt langsiktig her på Gaard, og har lagt vekt på å levere gården i bedre stand til neste generasjon, sier brødrene Hansen-Gaard.

(Saken fortsetter etter faktaboksen)

FAKTA

Denne artikkelen er en del av #treffes!

  • #treffes er en digital uke om mulighetene i regionen vår.
  • Les artikler og se filmer om livet som leves her, folk som har flyttet hjem, møteplasser, spennende jobber og om framtidsutsiktene.

Du finner alle historiene på glomdalen.no/treffes

#treffes er et samarbeid mellom Glåmdalen, kommunene og næringslivet i Kongsvingerregionen.

Vært i slekta siden 1600-tallet

En del av jorda de har kjøpt, var tidligere skog tilhørende Gaard. Dette ble delt fra under krigen og det ble nybrottsbruk. Gaard har vært i samme slekta siden 1600-tallet, og brødrene er femte generasjon i rett linje som driver den. Også historisk sett er det viktig å styrke gården, det finnes skriftlige papirer fra 1400-tallet som viser at den da ble gitt som medgift.

Det har ikke vært dyr på Gaard på mange år, og brødrene vurderer heller ikke å bygge og investere for slik drift. Det lar de eventuelt kommende generasjoner få avgjøre.

– Nå er målet mitt å leve mer av gården. Jeg er mye ute på jordet, og så tar Hans Sverre seg av papirarbeidet, sier Paul Arne, som i dag er ansatt i 80 prosent i kommuneskogen. Han har fagbrev som skogsarbeider, mens Hans Sverre er forstkandidat. Eldstebroren arbeider dessuten med eiendom hos Opplysningsvesenets Fond.

Om det blir flere oppkjøp, vet de ikke enda. Det kreves ressurser, og enkelte bruk blir heller ikke annonsert for salg, men går gjennom bekjentskaper og forpaktninger.

– Men vi vil jo være med og se etter jord i nærområdet, sier brødrene Hansen-Gaard.

Mange delingssaker

– Det har vært mange slike delingssaker, eller rasjonaliseringssaker i landbruket gjennom flere år. Jordloven ble gjort om for noen år siden, og da ble det noe lettere å skille i fra gårdstunet. Det er fortsatt retningslinjer å følge, og man skal være forsiktig med å dele en landbrukseiendom. Men styrker det en annen eiendom, og man oppnår en driftsmessig god løsning med en fradeling og et videresalg, går det greit. Fradeling kan også medføre økt bosetting der det tidligere ikke har bodd noen i husene, sier Steinar Ausland, avdelingsleder for skog i Grue kommune.

Han forteller at det er stor konkurranse etter jorda for tiden, og at det er rift etter landbrukseiendommer som legges ut.

Det er også lettere å få fradelt jord dersom jorda ligger inntil eksisterende jordvei.