"Kommunene beklager utsettelsen på det sterkeste, men ser ingen andre muligheter grunnet vanskeligheter med å få på plass avgjørende avtaleinnhold i sommerferien. Både Nord- og Sør-Odal jobber for å gi et best mulig tilbud til flest mulig innbyggere. De uavklarte punktene er først og fremst knyttet til muligheten for å få med boenheter i tilstøtende tilleggsområder – det vil si adresser som ligger utenfor de på forhånd definerte områdene Austvatn og Slåstadsæter.

Forhandlingene fortsetter igjen så raskt som mulig i august, og leverandørene har akseptert en utsatt vedståelsesfrist til 30. august 2018. Bredbåndsutbygging har høy prioritet i begge kommunene, og det er et tidkrevende og møysommelig arbeid som pågår. Det er for tidlig å si noe om de utsatte forhandlingene får konsekvenser for framdriften i det endelige utbyggingsprosjektet, men vi understreker avslutningsvis at hovedfokuset i arbeidet er å bygge ut bredbånd til flest mulig innbyggere. Vi kommer tilbake med mer informasjon om bredbåndsutbyggingen i siste halvdel av august."