Brannvesenet: – En stund var det alvorlig

– At det var en gasslekkasje er klinkende klart, konstaterer Sven Erik Sund, brannvesenets innsatsleder.