Terje (46) er ny brannsjef etter at den forrige sluttet på dagen

Terje Foss (46) er fungerende brannsjef og daglig i Øvre Romerikes Brann og Redning IKS etter at John Arne Karlsen (56) sa opp sin stilling og sluttet mandag.