Brannmannskapet var allerede på plass da det begynte å brenne

Da brannen brøt ut, var hjelpen nær.