Utrykningsleder Per Åge Skolegården sier at godt samarbeid mellom brannvesenet i Åsnes og Grue gjorde at de fikk brannen i Hof under kontroll og unngikk spredning til omkringliggende hus.