Brann i kjeller på gammel skole

– Brannen ble slukket fort.