Brann i næringsbygg i Kongsvinger

Det begynte å ryke fra en annen del av bygget, og brannvesenet jobbet fortsatt på stedet natt til lørdag.