Brann i lagerbygg: – At det er et trafo-bygg gjør slokkingsarbeidet vanskelig