Brann i driftsbygning: Jobbet på spreng for å redde dyra – så raste taket

Minst 23 melkekuer reddet ut etter brann i en driftsbygning på Nannestad. Rundt 40 dyr har omkommet i storbrannen.