Bør KIL skifte kurs?

– KILs problem i år har ikke vært spillestilen i seg selv, men at den er blitt utført dårlig.