Bompengestrid avgjøres neppe før i høst

OSLO: Striden om bompengeordningen på sideveiene til E16 blir neppe avgjort før mot slutten av året.