Ubebodde gårdbruk

Det står mange ubebodde hus på norske landbrukseiendommer, og flere av dem forfaller.

Det står mange ubebodde hus på norske landbrukseiendommer, og flere av dem forfaller. Foto:

Artikkelen er over 5 år gammel

Hvert fjerde bolighus på norske jordbrukseiendommer står ubebodd.

DEL

Gå høsten i møte - KUN 88 kr for 8 uker med papiravisen og alt innhold på nett

Samtidig er det slik at neste halvparten av de fredete bygningene her i landet ligger på landbrukseiendommer.

– Bonden er derfor en viktig forvalter av kulturarven vår, nettopp fordi så mye av den ligger på landbrukseiendommer, sier kulturminnegransker Kari Stensgaard til Forskning.no.

Sammen med kolleger ved Skog og landskap har hun i snart ti år registrert bygninger og andre kulturminner i jordbrukets kulturlandskap.

Målet med kartleggingen har vært å gi en oversikt over tilstand og utviklingstendenser for kulturminner og kulturmiljøer i jordbrukslandskapet.

En del av resultatene fra dette arbeidet er nå publisert i rapporten Kulturminner og kulturmiljøer i jordbrukets kulturlandskap.

– I feltdataene våre ser vi at hvert fjerde bolighus står ubebodd. Når hus går ut av bruk, betyr det som regel forfall. Videre ser vi at drøyt halvparten av låvene i undersøkelsen fremdeles er i bruk på en eller annen måte, sier Stensgaard.

Til tross for at mange av gårdsbrukene er nedlagt, er låvene i bedre stand enn forventet.

De gamle låvene som har gått ut av bruk, har fått en del oppmerksomhet i media, og mange er bekymret for at de skal forsvinne.

Andre tradisjonelle hustyper fra det gamle landbruket – som sommerfjøs, smier, løer – står det heller dårlig til, ifølge rapporten.

Men det er fremdeles ett tradisjonelt bygg som holder stand, nemlig stabburet.

– Ja, av bygningstyper som ikke lenger har noen funksjon i dagens gårdsdrift, er det bare stabburene som finnes i et større antall og som er i god stand. Andre førindustrielle bygninger er på vei ut, sier Stensgaard.

– Spesielt sommerfjøset er i dårlig forfatning. Vi så gjerne at flere slike hus ble bevart. Det skaper spennende miljøer, gir oss kikkhull inn til fortida og kunnskap om hvordan folk levde før. (ANB)

Her kan du lese mer om Kulturminner og kulturmiljøer i jordbrukets kulturlandskap

Artikkeltags