(Siste)

– Folk kjøper et spann maling og kliner det på veggen i tykke lag. De glemmer å gjøre forarbeid, de maler på feil årstid og før underlaget er tørt. Resultatet er ofte skader i det bærende underlaget og malinglagene, sier Jon Brænne, som har lang erfaring i bygningsundersøkelser, overflatebehandling, restaurering og tilstandsvurdering av bygninger.

Svinner hen

I sitt arbeid med å bevare gamle bygninger ser malerikonservatoren ofte eksempler på at slett malerarbeid har ført til skader på verneverdige hus.

– Å male over eldre overflater krever som regel kunnskaper om eldre teknikker og malingstyper. Dessverre er kunnskapen om bruk av tradisjonelle materialer og påføringsmetoder i ferd med å gå tapt, sier Brænne.

Dersom man bruker feil teknikk eller maling på en gammel overflate, kan resultatet bli blæredannelser, opp- og avskallinger og råte i treverket.

– I verste fall må man skifte hele kledningen på et trehus eller pusse om en murt bygning. Det er ekstra ille når slikt rammer verneverdige bygninger, sier Brænne.

Mangler kompetanse

For å utføre malerarbeid stilles det ingen krav til kompetanse og godkjennelser slik det gjør til andre håndverksfag.

– I dag kan hvem som helst utføre malerarbeid. Man må se på malefaget som et håndverk som krever spesiell kompetanse på lik linje med for eksempel snekkerfaget eller smedyrket, sier seniorrådgiver Sophie Gjesdahl Noach i Norsk Kulturminnefond.

Den opprinnelige malingstypen, teksturen og fargen på overflaten har også kulturminneverdi.

– Det er viktig at malerne behersker bruk av tradisjonelle malingstyper og har kunnskap om hvordan disse benyttes. Vårt råd er å undersøke om maleren du bruker har kompetanse på dette feltet, sier Noach.

Spør en fagperson

Å velge riktig maling, riktig teknikk og riktig verktøy er ikke så enkelt i en jungel av tips. Kulturminnefondet får stadig henvendelser fra folk som trenger hjelp til å male gamle og verneverdige hus.

– Vi råder dem til å finne ut hvilke produkter som er benyttet på huset tidligere. Deretter kan vi gi råd om hvilke krav de bør stille til sin håndverker eller hva de selv bør være oppmerksom på, sier Sophie Gjesdahl Noach.

Kulturminnefondet ønsker ikke å skremme folk fra å gjøre malerjobben selv.

– Vi skal ikke drepe dugnadsånden. Det viktigste er at man spør seg til råds i forkant, slik at jobben blir gjort riktig, sier hun. (ANB)