Miljøgift i dine vinduer?

Norsk Gjenvinning regner med å samle inn 70 000 PCB-holdige ruter årlig de neste tre årene.

PCB-holdige ruter.

PCB-holdige ruter. (Foto: )

DEL

Les alt på glomdalen.no for 99 kroner i fire uker!

Norsk Gjenvinning regner med å samle inn 70 000 PCB-holdige ruter årlig de neste tre årene, etter å ha vunnet en kontrakt utlyst av Ruteretur.

– Kasserte PCB-holdige isolerglassruter er farlig avfall og må behandles på en helt bestemt måte for at det ikke skal gjøre skade, sier avtaleansvarlig Geir Sparboe i Norsk Gjenvinning.

Ifølge Naturvernforbundet finnes PCB fortsatt i skadelige konsentrasjoner i naturen og utgjør et stort problem.

– Prøver av for eksempel menneskeblod og fugleegg viser at vi balanserer på grensen for hva som gir skader i næringskjeden. For mennesker er det særlig fare for fosterskader, sier fagrådgiver Per-Erik Schulze i Naturvernforbundet.

Det er særlig isolerglassruter fra perioden 1965 til 1975 som inneholder miljøgiften PCB. (Pressenytt/ANB)

Artikkeltags