(Siste)

Antenner tjærebelegget beksot i en skorstein, kan temperaturen i pipebrannen bli helt opp mot 1.400 grader. Hvert år rykker brannvesenet ut til rundt ett tusen pipebranner i norske boliger og hytter, ifølge tall fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap.

Må følge opp selv

Skorsteiner i vanlige bolighus skal feies minst hvert fjerde år, og det kommer automatisk feier på besøk.

– På hyttene må eierne selv sørge for å følge opp pipa. Vi er bekymret for at mange ikke er klar over at de må feie selv eller utsetter å bestille feiing for lenge, sier kommunikasjonsrådgiver Sigmund Clementz i forsikringsselskapet If. 

Feiing og ettersyn av piper i fritidsboliger er ikke lovpålagt, og bare noen få kommuner har feieavgift- og rutiner for hyttene i kommunen.

– Mange skyver hyttefeiing foran seg i flere år av ulike årsaker. Noen kvier seg sikkert for å gå på taket selv, andre finner aldri tid til å bestille feier til hytta, mener Clementz.

Sikring viktig

Hvor lang tid det bør gå mellom feiingene, avhenger av bruken.

Det er mulig å kjøpe feiekoster og andre feieredskaper hos jernvarehandlere og på byggevarehus og gjøre feiejobben på egenhånd. Clementz understreker at sikkerheten uansett må gå først.

Sikring på taket er viktig, og det bør alltid være en annen person til stede på bakken under feiingen.

– Er du usikker på om du bør gå på taket og gjøre dette selv, kontakt brannvesenet for å be om råd eller opprett kontakt med en profesjonell feier. En feier kan dessuten inspisere ildsted og pipe for å se etter svakheter og feil. Et stort antall hyttebranner har sitt arnested her, sier han.

Farlig beksot

Fuktig ved og liten trekk fører til røyk som omdanner seg til tjære – såkalt beksot og løssot – og den setter seg på innsiden av pipa. Flammene fra ovnen eller peisen kan antenne det brennbare tjærebelegget, og dermed er pipebrannen et faktum.

– Beksot antenner lett. Den kan ta fyr ved temperaturer ned mot rundt 100 grader. Hvis beksoten begynner å brenne, kan brannen nå temperaturer opptil 1.300-1.400 grader, forteller kommunikasjonsrådgiveren.

– Pipebrann er ikke noe du slukker selv. Bruk av vann ned i pipa kan være direkte farlig på grunn av den høye temperaturen i skorsteinen. Brannvesenet bruker spesielle slokkemidler, understreker han. (ANB)